Opublikowano: 21.06.2016

PUCHAR MAŁOPOLSKI WE WROTKARSTWIE SZYBKIM JUNIORÓW
 

2.07.16 r. Małopolska Arena Lekkoatletyczna w Wieliczce

 

ZAPISY: 


- internetowo do 01.07 do godz. 11.00 na adres e-mail: robert.dracz@kksw-krak.pl

- w dniu zawodów od 8.30 - 9.45

 

PLAN ZAWODÓW: 


- 9.15- 10.00 rozgrzewka

- 10.00 - 13.00 starty zawodników w kat. wiekowych

  Forma - indywidualna jazda na czas - 510m /1 okrążenie/ każdy zawodnik startuje 2 razy i zaliczany jest lepszy rezultat / dla zachowania bezpieczeństwa wymagane jest zamknięcie toru dla innych użytkowników /.

- po zakończeniu przejazdów, dekoracja zwycięzców rozdanie dyplomów 
pamiątkowych oraz losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników.

 


OPŁATA STARTOWA:  15 zł.Zawodnicy są podzieleni na poszczególne kategorie wiekowe:
Kadet/kadetki          rocznik 2001 - 2002     (14-15 lat)
Junior/juniorka C    rocznik 2003 - 2004     (12-13 lat)
Junior/juniorka D 1 rocznik 2005                (11 lat)
Junior/juniorka D 2 rocznik 2006                (10 lat)
Junior/juniorka E 1 rocznik 2007                 (9 lat)
Junior/juniorka E 2 rocznik 2008                 (8 lat)
Junior/juniorka F    rocznik 2009 i młodsi   (7 lat i młodsi)

 

 

REGULAMIN PUCHARU MAŁPOLSKI WE WROTKARSTWIE SZYBKIM: 

Wieliczka 02.07.2016r.
Małopolska Arena Lekkoatletyczna

Cel zawodów
Aktywizacja  sportowa dzieci i młodzieży.
Popularyzacja sportów wrotkarskich wśród dzieci i młodzieży jako sposób na spędzanie wolnego czasu.
Wyłonienie najlepszych zawodników do rywalizacji w zawodach rangi ogólnopolskiej.
Promocja wrotkarstwa jako dyscypliny sportowej oczekującej na wejście do rywalizacji olimpijskiej.  


Termin i miejsce zawodów
Zawody rozegrane zostaną w dniu 02.07.2016 o godzinie 10.00


Miejsce zawodów:
Małopolska Arena Lekkoatletyczna w Wieliczce ul. Bogucka 6


Biuro zawodów będzie otwarte w dniu 02.07.2016 od godz. 8.30 – 9.45 gdzie wydawane będą numery startowe. 


Zgłoszenia
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: e-mail. robert.dracz@kksw-krak.pl
podając Imię i Nazwisko, rok urodzenia dziecka oraz Klub


Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do dnia 01.07.2016r. 
do godz. 11.00


Organizator
Organizatorem zawodów jest Krakowski Klub Sportów Wrotkarskich KRAK przy wsparciu Solnego Miasta oraz Małopolskiej Areny Lekkoatletycznej w Wieliczce. 


Uczestnictwo i program zawodów
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
W w/w zawodach prawo udziału mają zawodnicy zrzeszeni w małopolskich klubach wrotkarskich i posiadający licencje PZSW. (KKSW KRAK, Rolkomania Kraków, OPTIMA ) oraz osoby nie posiadające licencji i nie zrzeszone w klubach.  
Organizator wymaga, aby udział zawodników poniżej 18 roku życia odbywał się pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna / trenera.


Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
W przypadku braku aktualnych badań lekarskich zawodnik może wystartować po pisemnym złożeniu deklaracji o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań.


Za zawodników poniżej 18 roku życia deklarację podpisują rodzice lub opiekunowie / trener.


Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach startują w kasku ochronnym oraz ochraniaczach.


Zawodnicy podzieleni są na  kategorie wiekowe:
1. Kadet/kadetka          rocznik 2001 - 2002     (14-15 lat)
2. Junior/juniorka C    rocznik 2003 - 2004     (12-13 lat)
3. Junior/juniorka D 1 rocznik 2005                (11 lat)
4. Junior/juniorka D 2 rocznik 2006                (10 lat)
5. Junior/juniorka E 1 rocznik 2007                 (9 lat)
6. Junior/juniorka E 2 rocznik 2008                 (8 lat)
           7. Junior/juniorka F    rocznik 2009 i młodsi   (7 lat i młodsi)


PROGRAM ZAWODÓW:
8.30 - 9.45 Zapisy zawodników oraz odbiór pakietów startowych
9.15 – 10.00 Rozgrzewka
10.00 – 13.00 starty zawodników wg kategorii wiekowych.
Po zakończeniu wszystkich biegów nastąpi dekoracja najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz losowanie nagród.
Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem na dystansie:
 510 m - 1 okrążenie   toru wokół stadionu znajdującego się na Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej w Wieliczce przy ul. Boguckiej 6 

Start zawodników pojedynczo, jazda indywidualna na czas wg kategorii wiekowych od kadeta / kadetki, następnie junior C, junior D, itd.
Każdy zawodnik ma dwa przejazdy, do wyniku końcowego pod uwagę pobierany jest lepszy czas.
Nagrody oraz ocena wyników.
Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych będą nagrodzone medalami i dyplomami.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w zawodach.
Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu drobnych nagród rzeczowych.


Wyniki z poszczególnych grup wiekowych będą punktowane do generalnej klasyfikacji Pucharu Małopolski w następujący sposób: 


Pierwsze miejsce 100 pkt,
drugie miejsce        95 pkt,
trzecie  miejsce      90 pkt,
itd. każde miejsce o 5 pkt. mniej


Na podstawie sumy punktów uzyskanych w poszczególnych zawodach Komisja wyłoni najlepszych zawodników Małopolski 2016r. w poszczególnych kategoriach wiekowych. 


Zasady finansowania
Opłata startowa: Start w zawodach jest płatny i wynosi 15 zł od osoby. Opłata w biurze zawodów nie podlega zwrotowi.


Uwagi końcowe
Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu oraz na wykorzystanie / publikowanie wizerunku zawodnika w relacjach z zawodów oraz w działaniach promocyjnych na rzecz rozwoju sportów wrotkarskich.


        Za Zarząd
      Robert Dracz
 Prezes KKSW KRAK

 

SPONSORZY PUCHARU MAŁOPOLSKI WE WROTKARSTWIE SZYBKIM JUNIORÓW: 

 

Sklep stacjonarny i internetowy RoweryRolki.pl

 

 

 

 

 

                        

              

              

                 

              

            

 Serwis rowerowo - rolkarski, usługi rzeczoznawcy 

 

        

         

             

                       

             

 Producent profesjonalnych smarów do rolek. 

 

 

 

          

             

             

                      

 

             

                   

 Biuro usług finansowo - księgowych ZYSK Joanna Kordula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozumiem

Nasz serwis zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji do celów reklamowych i funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, odwiedzających go wielokrotnie.

Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies są zapisywane na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony www.kksw-krak.pl