Opublikowano: 21.09.2016

 

REGULAMIN ZAWODÓW WE WROTKARSTWIE SZYBKIM "URODZINY SOLNEGO MIASTA"

Wieliczka 09.10.2016r.

Małopolska Arena Lekkoatletyczna

 

1. Cel zawodów

  • Aktywizacja  sportowa dzieci,młodzieży oraz dorosłych.
  • Popularyzacja sportów wrotkarskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przedstawienie ROLKARSTWA jako RODZINNY sposób na spędzanie wolnego czasu.
  • Promocja wrotkarstwa jako dyscypliny sportowej oczekującej na wejście do rywalizacji olimpijskiej. 

 

2. Termin i miejsce zawodów

Zawody rozegrane zostaną w dniu 09.10.2016 o godzinie 10.00

Miejsce zawodów:

Małopolska Arena Lekkoatletyczna w Wieliczce ul. Bogucka 6

Biuro zawodów będzie otwarte w dniu 09.10.2016 od godz. 8.30 – 9.45

 gdzie wydawane będą numery startowe.

 

3. Zgłoszenia

Zgłoszenia należy wysyłać na adres:

e-mail. robert.dracz@kksw-krak.pl

podając Imię i Nazwisko, rok urodzenia zawodnika oraz informacje o udziale w klasyfikacji Rodzinnej.

Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do dnia 07.10.2016r. do godz. 11.00

 

4. Organizator

Organizatorem zawodów jest Krakowski Klub Sportów Wrotkarskich KRAK, Szkółka Rolkarska „Czas na Rolki” - White Sports

przy wsparciu Solnego Miasta oraz Małopolskiej Areny Lekkoatletycznej w Wieliczce.

 

5. Uczestnictwo i program zawodów

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

W w/w zawodach prawo udziału mają zawodnicy zrzeszeni w małopolskich klubach wrotkarskich i posiadający licencje PZSW. (KKSW KRAK, Rolkomania Kraków, OPTIMA ) oraz osoby nie posiadające licencji i nie zrzeszone w klubach.

Dla podniesienia atrakcyjności zawodów organizator może dopuścić do startu zawodników spoza województwa Małopolskiego oraz ustanowić odrębne kategorie wiekowe poza wymienionymi poniżej .

Organizator wymaga, aby udział zawodników poniżej 18 roku życia odbywał się pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna / trenera.

Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.

W przypadku braku aktualnych badań lekarskich zawodnik może wystartować po pisemnym złożeniu deklaracji o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań.

Za zawodników poniżej 18 roku życia deklarację podpisują rodzice lub opiekunowie / trener.

Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach  do 18 roku życia startują w kasku ochronnym oraz ochraniaczach.

 Dla starszych kategorii powyżej 18 lat, start w kasku jest obowiązkowy i zalecamy używanie ochraniaczy ochronnych.

Zawodnicy podzieleni są na  kategorie wiekowe:

  1. – dziewczynki i  kobiety
  2. – chłopcy i mężczyźni

1. K –1 / M -1   rocznik 2009 i młodsi   (7 lat i młodsi)

2. K-2 / M - 2    rocznik 2008, 2007, 2006     (8, 9, 10 lat)

3. K -3 / M -3    rocznik 2005, 2004, 2003     (11, 12, 13 lat)

4. K -4 / M -4    rocznik 2002, 2001, 2000     (14, 15, 16 lat)

5. K -5 / M -5    rocznik 1999 i starsi             (17 lat i starsi)

6. Klasyfikacja Rodzinna : 2 zgłoszone osoby w tym jedno dziecko          w kat. 1 – 4.

Do klasyfikacji rodzinnej zalicza się sumę najlepszych uzyskanych czasów podczas wyścigów w kategoriach wiekowych 1 – 5 przez poszczególnych zawodników.

 

PROGRAM ZAWODÓW:

8.30 - 9.45 Zapisy zawodników oraz odbiór pakietów startowych

9.15 – 10.00 Rozgrzewka

10.00 – 13.00 starty zawodników wg kategorii wiekowych.

Po zakończeniu wszystkich biegów nastąpi dekoracja najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych i klasyfikacji Rodzinnej oraz losowanie nagród.

 

6. Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem na dystansie:

Eliminacje : Start zawodników pojedynczo, jazda indywidualna na czas wg kategorii wiekowych od kategorii najmłodszych K-1 / M -1 dziewczynek i chłopców do najstarszych K – 5 / M – 5.

Biegi Finałowe : system pucharowy. Starty najlepszych 16 zawodników w kategorii wiekowych. Maksymalnie po 4 osoby na torze.

 

7. Nagrody oraz ocena wyników.

Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych będą nagrodzone medalami i dyplomami.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w zawodach.

Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu drobnych nagród rzeczowych.

 

8. Zasady finansowania

Opłata startowa: Start w zawodach jest płatny i wynosi 20 od osoby. Opłata w biurze zawodów nie podlega zwrotowi.

 

9. Uwagi końcowe

Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu oraz na wykorzystanie / publikowanie wizerunku zawodnika w relacjach z zawodów oraz w działaniach promocyjnych na rzecz rozwoju sportów wrotkarskich.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu przed rozpoczęciem zawodów.

        Za Zarząd

      Robert Dracz

 Prezes KKSW KRAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozumiem

Nasz serwis zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji do celów reklamowych i funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, odwiedzających go wielokrotnie.

Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies są zapisywane na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony www.kksw-krak.pl